Psykologiske teorier

Kort beskrivelse af de psykologiske teorier som har betydning for min terapeutiske praksis:

 • Udviklings- og personligheds-psykologi - vores personlighed, og udvikling eller mangel på samme er præget og afhængigt af, vores tidlige omsorgsmiljø. Og har betydning for hvilke "værktøjer" vi er udstyret med som voksne, til at håndtere udfordringer, relationer, og måden vi navigerer i livet, miljøer og hvordan vi danner relationer.

 • Neuropsykologi - er viden hjerneprocesser der handler om tænkning, følelser, adfærd, sprog, hukommelse, opmærksomhed, perception, bevidsthed.

 • Kognition og indlæringspsykologi - omhandler om erkendelse, tænkning, sprog - indlæring, oplevelse, hukommelsen og lagring af informationer.

 • Gruppe psykologi og Organisationers psykologi - indebærer særlige viden omgruppeprocesser i teams, rollefordelinger, normer, gensidig påvirkning, konflikter og en del kommunikation.

 • Pædagogisk psykologi - handler om dannelse, læring, motivation og socialisering.

 • Socialpsykologi - menneskets tænkemåde og holdninger under indflydelse og påvirkning af grupper, i sociale sammenhænge, samfundsmæssige og kulturelle forhold.

 • Eksistentiel psykologi - omhandler grundvilkårene (det de eksistentielle) for at være et menneske med frihed, ansvar, mening.

 • Humanistisk psykologi - opfatter mennesket som et kreativt, selvaktualiserende og skabende væsen.

 • Adfærdspsykologi - handler om menneskets adfærd og handlinger gennem observation.

 • Analytisk psykologi - omhandler mennesket der styres af personligt- og kollektivt ubevidste processer.

 • Psykoanaltisk psykologi - omghandler de bevidste, førbevidste og ubevidste processer.

 • Psykopatologi - handler om psykiske lidelser og forstyrrelser, og om tilstande der medfører forandringer i tænkning, følelse og adfærd som igen beskrives gennem diagnostitk.

 • Gestaltpsykologi (perceptionspsykologi) vedrører lovmæssigheder omkring sansning og hvordan vi opfatter og oplever (ser, hører, mærker og tænker afhængigt af, hvilken kontekst vi sanser og oplever i. Baggrund og enkeltdele er medbestemmende for hvordan vi opfatter, og sanser helheden (figuren).

 • Etologi (en del af zoologi, hvor dyrs adfærd studeres iforhold til deres miljø. I denne forbindelse også til at forstå menneskelig adfærd og individuelt , i grupper og samfundsstrukturer.
Teori - Anatomi/Fysiologi

Anatomi og Fysiologi
omhandler flg. teori:

 • Celle og vævslære
 • Endokrine kirtler
 • Nerve- sansesystem
 • Hjerte og kredsløb
 • Nyre - urinvejene
 • Lunger - luftvejene
 • Fordøjelsessystemet
 • Stofskiftesystem
 • Kønsorganer
 • Sansning og motorik
 • Bevægeapparatet
 • Knogle, led, muskler, sener,
 • Bindevæv

  Sygdomsprocesser

 

 

Anden væsentlig teori

Omhandler flg..

 • Ernæring
 • Stimulanser
 • Vtaminer syntetiske og naturlige
 • Mineraler
 • Urter, lægeplanter og naturmedicin
 • Cellesalte, mineraler
 • Metalterapi
 • Homøopatiske lægemidler
 • Antroposofisk tilgang til behandling